Print

隨筆三則

                                                                                                                                                                   A236

 

本會顧問義工史敏女士最近交來三則隨筆,因其切實地反映了部份社會現實,也道出了本會近期工作的進展和遇到的困難與挑戰,特此轉載,供參考。

 

一所學校的蛻變

老有所慰

有法要依