Print

英語教師培訓班

                                                                                                                                          A258

 

2017年8月,〝英語教師培訓班〞於貴州省麻江縣為140位英語教師舉辦。此項培訓工程全賴慈恩基金會之聯絡與協助,及得某善心女慷慨資助,方可成事。謹在此向15位來自世界各地之義務英語導師致衷心謝忱。。。

 

觀看精彩圖文