Print

一個受助者的反饋

                                                                                                                                                                  A237   

尊敬的香港慈恩基金會義工 :

你們好 ! 感謝你們從事對我們幫助這麽大的工作。首先我想說一下我的受資助過程。。。

 

觀看全文