Print

奇妙的相遇 - 慈恩助學的特殊效應

Posted in 慈恩告示板

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  A265

 

201887,與六盤水支邊辦的韓先生,實驗四中的李老師及車長一行四人,連同一位坐順風車的同學去家訪。。。
 

觀看全文